Bokföring ska vara rätt och i tid, stabil helt enkelt! Moneybear jobbar, så långt det är möjligt, med moderna lösningar för att hantera den vardagliga bokföringen och administrationen för att på så sätt minimera tidsåtgång både för dig som abonnent och oss som operatör. Få människor blir lyckliga av att lägga tid och kraft på att hantera papper.

Att hela tiden jobba mot att kapa tidsåtgång och pappersskickande är en av grundpelarna i vårt abonnemang.

Fakturor  skickas via mail till inscanning via autoinvoice och kvitton scannas via mobilen direkt in i VISMA redovisning, skatteverket hanteras gm fullmakt på webben, bankinformation via koppling till Visma och fullmakt på webben och egen kundfakturering via VISMA . Genom detta minskar behovet av papper till nära noll och all nödvändig information finns lagrad digitalt

Löneredovisning och arbetsgivardeklarationer hanteras via ett kraftfullt lönesystem (VISMA)

Årsvis – Bokföring, årsredovisning, din deklaration och K10

Bokslut, årsredovisning, deklaration och K10 görs klart senast i februari (bokslut 31/12) för att så snart som möjligt in på nya året kunna få ev utdelning samt att så snabbt som möjligt lämna föregående år och se framåt

Några snabba

  • Allt i ett abonnemang.
  • Minimal pappershantering.
  • Inga negativa överraskningar kostnadsmässigt, samma kostnad varje månad.
  • Moneybear fixar all löpande hantering med skatteverket i rätt tid.
  • Årsredovisning klar tidigt på året för att snabbt kunna göra utdelning och gå vidare med det nya året.