Pengar som växer

Hög avkastning och ingen risk, hur svårt kan det vara?  ”Det finns inga genvägar till det perfekta ljudet” (Farbror Barbro). Det stämmer ganska bra om översätter det till att få pengar att växa. Förväntar man sig att pengarna ska växa mycket och snabbt måste man också vara beredd på att de kan sjunka mycket och snabbt, det finns inga genvägar. Detta samband gäller alltid, alldeles oavsett vad offensiva säljare i finansbranschen säger! Moneybear tjänst syftar framförallt till att med utgångspunkt från förutsättningars skapa inriktningar på förvaltningen som stämmer överens med dina förväntningar både när det gäller positiv och negativ avkastning. ”Ok, jag gör det enkelt. Jag har valt en billig indexfond” Det enda man med säkerhet vet är att den är billig. Har du valt rätt index så blir det ju fantastiskt! Om det däremot visar sig att det valda indexet minskar i värde med t.ex. 40% kanske den låga avgiften ger lindrigt med plåster på såren…. Storleken har betydelse! Att bara välja förvaltning med utgångspunkt från avgiften är inte alltid en lyckad metod

Försäkringsinventering

Ett bra exempel på kostnader Moneybear hjälper till med att se över är för olika försäkringslösningar (ej sakförsäkringar) . Ofta finns en kostnad i själva ”skalet”, försäkringen, som i många fall inte ger något bidrag till avkastning utan är en ren kostnad. Den typen av försäkringar hjälper vi till att flytta till något annat försäkringsbolag med lägre avgifter och eller bättre förutsättningar för förvaltningen i försäkringen. Eftersom det är ett nära samband mellan bolaget och ägaren hjälper Moneybear även till med att formulera avkastningsmål och förväntad risk i det privata sparandet men även valet av plattform, investeringssparkonto, kapitalförsäkring, ”naken” depå osv

Några snabba

 • Låt Moneybear se över ditt pensionssparande - mycket pengar att tjäna
 • Låt Moneybear hjälpa dig att förstå risk vs avkastning - mycket pengar att spara
 • Låt Moneybear hjälpa dig se över förvaltningen i pensioner - mycket pengar att tjäna
 • Låt Moneybear hjälpa dig att sätta upp privat sparande - mycket pengar att tjäna
 • Låt Moneybear hjälpa dig att sätta upp sparande i bolag alt pensionsförsäkring - Mycket pengar att spara och tjäna

Optimerat ägande

För den som drivit verksamhet framgångsrikt och tjänat ihop ett stort kapital, + 10 MKR, finns goda möjligheter att få denna tjänst hos någon av bankernas private bakning avdelningar. Tjänsten benämns ofta som Finansiell planering och syftar till att på bästa sätt ta hand om pengar som skapats i bolag och på bästa sätt se till att detta kan komma ägaren eller ägarna tillgodo. Många revisorer är duktiga inom detta område men långt ifrån alla tillhandahåller hjälp inom Finansiell planering. Moneybear erbjuder denna tjänst som en del av abonnemanget utan volymkrav. Syftet är att bolaget ska ge ägaren så mycket pengar som möjligt i den egna plånboken, nu, om ett år, om 10 år eller den tidshorisont som är aktuell. Effekterna av olika planeringsåtgärder blir oftast som störst när det finns överskott i bolaget, dock finns det en hel del att förbättra även i det fall bolaget inte generar stora överskott. En nulägesanalys ingår i tjänsten där sammanställningar av försäkringar och kapital både i bolag och privat tas fram för att få ett bra utgångsläge. Därifrån kan planeringsarbetet för framtiden starta.

 • Ska jag pensionsspara i tjänstepension?
 • Pensionsspara i Direktpension?
 • Ta ut pension istället för lön?
 • Hur mycket lön ska jag ta ut?
 • Bolagsform?
 • Ägarstruktur, kan underlag för utdelning förbättras?
 • Spara utdelningen?
Detta är exempel på frågor som ofta blir aktuella. Förutsättningarna är givetvis väldigt individuella både när det gäller bolagets och ägaren med familjs förutsättningar. Bra framförhållning och att ”sitta ner i båten” brukar vara ett bra koncept för att till slut få ut så mycket som möjligt från sitt bolag!

Några snabba

 • Låt ditt bolag bli din bank och din pension
 • Ta ut rätt lön
 • Håll koll på utdelningsutrymmet
 • Se över ägarstruktur
 • Sluta att slentrianmässigt pensionsspara
   

Stabil bokföring

Bokföring ska vara rätt och i tid, stabil helt enkelt! Moneybear jobbar, så långt det är möjligt, med moderna lösningar för att hantera den vardagliga bokföringen och administrationen för att på så sätt minimera tidsåtgång både för dig som abonnent och oss som operatör. Få människor blir lyckliga av att lägga tid och kraft på att hantera papper. Att hela tiden jobba mot att kapa tidsåtgång och pappersskickande är en av grundpelarna i vårt abonnemang. Fakturor  skickas via mail till inscanning via autoinvoice och kvitton scannas via mobilen direkt in i VISMA redovisning, skatteverket hanteras gm fullmakt på webben, bankinformation via koppling till Visma och fullmakt på webben och egen kundfakturering via VISMA . Genom detta minskar behovet av papper till nära noll och all nödvändig information finns lagrad digitalt Löneredovisning och arbetsgivardeklarationer hanteras via ett kraftfullt lönesystem (VISMA)

Årsvis - Bokföring, årsredovisning, din deklaration och K10

Bokslut, årsredovisning, deklaration och K10 görs klart senast i februari (bokslut 31/12) för att så snart som möjligt in på nya året kunna få ev utdelning samt att så snabbt som möjligt lämna föregående år och se framåt

Några snabba

 • Allt i ett abonnemang.
 • Minimal pappershantering.
 • Inga negativa överraskningar kostnadsmässigt, samma kostnad varje månad.
 • Moneybear fixar all löpande hantering med skatteverket i rätt tid.
 • Årsredovisning klar tidigt på året för att snabbt kunna göra utdelning och gå vidare med det nya året.