Från och med 1 januari 2018 ska trängselskatt för privat gjorda passager beskattas.  Kostnaden för dessa passager ska redovisas månadsvis och ingå i arbetsgivardeklarationen på samma sätt som förmånsvärdet av bilen.

Läs mer om skatteverkets ställningstagande här

Detta kommer att leda till markant ökad administration.

Som vi ser det är det enklaste alternativet som inte kräver något extra att trängselskatten helt enkelt betalas privat. I synnerhet i de fall när tjänstekörningen inte är omfattande.

I det fall man väljer att redovisa privat gjorda passager som förmån måste en körjournal användas som sedan jämförs med fakturan från Transportstyrelsen för att få fram hur stor förmån som ska tas upp till beskattning. Alternativt så tar man upp hela kostnaden till beskattning.  Kontakta oss för diskussion om vad som blir minst kostsamt för er.

Det finns en app som heter MileCatcher som kan användas som körjournal där det även går att skapa rapporter.  Denna app kan med fördel användas för dom som kör med egen bil i tjänsten för att på ett enkelt sätt skapa rapporter för milersättning, bet trängsel mm