Personuppgiftslagen ersätts av nya dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 maj 2018 träder nya EU-regler om skydd vid behandling av personuppgifter i kraft. GDPR innehåller bland annat regler med grundläggande principer för behandling av personuppgifter och anger förutsättningar för behandlingar av dessa ska vara lagliga. Förordningen ger den registrerade rätt till information om behandlingen och tillgång till personuppgifter, rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter samt möjlighet att i vissa fall begränsa behandlingen av personuppgifter.

Läs mer Moneybear och Moneybull GDPR

Mer att läsa

Tips som förenklar #2

 

 

Skaffa en digital brevlåda både privat och till företaget, bra sätt att slippa få ”vanlig” post från myndigheter, skatteverket mfl

Meddelande kommer via mail när det finns någon post att läsa, inloggning via mobilt bank-id

 

Mer att läsa