Tips som förenklar #1

Först ut i ”tips som förenklar” är hantering av fakturor för trängselskatt

E-avi via internetbanken

Ni kan anmäla er till tjänsten e-faktura hos er internetbank. Vi skickar då avin direkt till er internetbank i stället för med vanlig post.

Elektroniska avier genom EDI för företag Vi kan också skicka skatteavier elektroniskt till företag genom EDI, electronic data interchange. Även här blir hanteringen elektronisk hela vägen, men EDI kräver vissa systemlösningar. Mer information om hur en ansökan går till finns på vår webbplats:

http://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsskatt/EDI/

Autogiro

Ni kan också anmäla autogiro för den ordinarie fordonsskatten. Tjänsten vänder sig både till privatpersoner och till företag. Med autogiro dras fordonsskatten automatiskt från det konto som anges.

Läs mer här: http://www.transportstyrelsen.se/autogiro

Observera att dessa betalningslösningar endast gäller den ordinarie fordonsskatten. Vid tillfällig skattedebitering (till exempel vid påställning, fordonsskattehöjning eller påminnelse av fordonsskatt) kommer en pappersavi att skickas till er.

Mer att läsa

Trängselskatt vid privat körning med förmånsbil skattepliktig

 

Från och med 1 januari 2018 ska trängselskatt för privat gjorda passager beskattas.  Kostnaden för dessa passager ska redovisas månadsvis och ingå i arbetsgivardeklarationen på samma sätt som förmånsvärdet av bilen.

Läs mer om skatteverkets ställningstagande här

Detta kommer att leda till markant ökad administration.

Som vi ser det är det enklaste alternativet som inte kräver något extra att trängselskatten helt enkelt betalas privat. I synnerhet i de fall när tjänstekörningen inte är omfattande.

I det fall man väljer att redovisa privat gjorda passager som förmån måste en körjournal användas som sedan jämförs med fakturan från Transportstyrelsen för att få fram hur stor förmån som ska tas upp till beskattning. Alternativt så tar man upp hela kostnaden till beskattning.  Kontakta oss för diskussion om vad som blir minst kostsamt för er.

Det finns en app som heter MileCatcher som kan användas som körjournal där det även går att skapa rapporter.  Denna app kan med fördel användas för dom som kör med egen bil i tjänsten för att på ett enkelt sätt skapa rapporter för milersättning, bet trängsel mm

Mer att läsa