Löner 2019

När ska man betala statlig inkomstskatt och hur hög är den?

Inkomstår 2019

För inkomståret 2019 finns det två skiktgränser*. Den nedre skiktgränsen är 490 700 kronor. På inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med 20 procent. Den övre skiktgränsen är 689 300 kronor. På inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med ytterligare 5 procentenheter (den så kallade värnskatten), det vill säga sammanlagt 25 procent.

Det innebär att du inkomståret 2019 kan ha en inkomst på **504 400 kronor (42.033/mån) respektive 703 000 kronor (58.583/mån)  (den så kallade brytpunkten) utan att betala statlig inkomstskatt respektive förhöjd statlig inkomstskatt. Detta beror på grundavdraget.

Du som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång kan ha en inkomst på 547 500 kronor respektive 733 300 kronor utan att betala statlig inkomstskatt respektive förhöjd statlig inkomstskatt. Det beror på att pensionärer som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång har ett högre grundavdrag.

** 504.400-13.700=490.700

Mer att läsa