Tips som förenklar och förbättrar #3

Skrota företagskortet !

I vårt jobb med att skapa en administration i världsklass som även ger bra ekonomiska fördelar privat rekommenderar vi att sluta använda kort som inte ger några större fördelar, ofta har en årsavgift samt trasslar till det i redovisningen vilket leder till kostnader för att reda ut och jaga underlag.

En kombination med ett privat kort hos Norwegian och Moneybear´s kvitto och utläggshanteringstjänst (Company Expense) gör det enkelt och lönsamt.

Av egna erfarenheter vet vi att det går att tjäna ihop både en och två semesterresor genom att använda Norwegiankortet (används både privat och för utlägg i bolaget). Kortet är kostnadsfritt och har i övrigt samma fördelar som övriga kreditkort.

Med Moneybear´s kvitto och utläggshanteringstjänst som kopplas ihop med affärssystemet i Visma kommer du dessutom ha björnkoll på att kvitton på ett snyggt och korrekt sätt kommer in i bokföringen.

Kvitton kan antingen fotas eller mailas om det är digitala kvitton och appen är mycket smart när det gäller att tolka och analysera kvittona. Det går också att göra reseräkningar med milersättning och traktamenten via appen.

Det går även att koppla utbetalningar av gjorda utlägg så detta sker på automatik!

Skicka ett mail till någon av Björnarna om ni är intresserade av att göra det lite bättre.

Om Norwegiankortet är intressant kan vi skicka en länk som ger er 200 kr i bonus på kortet!

walter@moneybear.se   eddie@moneybear.se

Mer att läsa

Personuppgiftslagen ersätts av nya dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 maj 2018 träder nya EU-regler om skydd vid behandling av personuppgifter i kraft. GDPR innehåller bland annat regler med grundläggande principer för behandling av personuppgifter och anger förutsättningar för behandlingar av dessa ska vara lagliga. Förordningen ger den registrerade rätt till information om behandlingen och tillgång till personuppgifter, rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter samt möjlighet att i vissa fall begränsa behandlingen av personuppgifter.

Läs mer Moneybear och Moneybull GDPR

Mer att läsa