Standard & Small

Vi har valt att paketera våra tjänster i abonnemangsform där kostnaden är lika varje månad oavsett ”förbrukning”.

Det ligger helt i linje med vår strävan efter att erbjuda en enkel, trygg och lönsam tjänst där man vet exakt vad det kostar.

Moneybear erbjuder även tjänster som inte ryms inom abonnemangen och vi är alltid öppna för att. om möjligt,  anpassa våra abonnemang efter Era behov

Moneybear online-Standard
2 199 kr / mån
Löpande bokföring utan papperskrångel (max 40 verfikat/mån.)
Avstämning online veckovis
Visma E-Ekonomi ingår (kostnad 169 per månad)
Fakturering
Digital hantering av leverantörsfakturor (autoinvoice)
Koppling mot bank-betalningsflöde via fil
Mobil scanning kvitton
Visma Ekonomiöversikt för rapportering ingår (kostnad 59 kr/månad)
Arbetsgivardeklarationer
Momsdeklarationer
Löneadminstration (2 lön)
Löneprogram VISMA
Deklarationsombud
Kontrolluppgifter
Deklaration för bolaget
K 10 för ägare
Årsbokslut
Årsredovisning
Myndighetskontakter
Löpande konsultation
Likviditetspognos
Projekt-/kostnadsställe redovisning
Finansiell planering - möte 2 ggr per år:
Skattekonsultation
Ägarplanering - ägarstruktur
Optimering lön kontra utdelning
Maximera utdelningsutrymme
Analys av pensioner
Åtgärdsförslag pensioner inklusive rådgivning
Direktpension/tjänstepension?
Kapitalförvaltning i bolaget – pensioner - privat inklusive rådgivning
Riskanalys kapitalförvaltning i bolaget – pensioner – privat
Investeringsförslag
Rapport - uppföljning förvaltning
Moneybear online-small
1 799 kr / mån
Löpande bokföring utan papperskrångel (max 15 verfikat/mån.)
Avstämning online veckovis
Visma E-Ekonomi ingår (kostnad 169 per månad)
Fakturering
Digital hantering av leverantörsfakturor (autoinvoice)
Koppling mot bank-betalningsflöde via fil
Mobil scanning kvitton
Visma Ekonomiöversikt för rapportering (kostnad 59 kr/månad)
Arbetsgivardeklarationer
Momsdeklarationer
Löneadminstration (1 lön)
Löneprogram VISMA
Deklarationsombud
Kontrolluppgifter
Deklaration för bolaget
K 10 för ägare
Årsbokslut
Årsredovisning
Myndighetskontakter
Löpande konsultation
Likviditetspognos
Projekt-/kostnadsställe redovisning
Finansiell planering - möte 1 ggr per år:
Skattekonsultation
Optimering lön kontra utdelning
Pensions- och bolagssparande paket (finansiell rådgivning ingår inte)
Direktpension/tjänstepension?
Kapitalförvaltning i bolaget – pensioner - privat
Rapport - uppföljning förvaltning (ingår inte i small)
 
 
 
 
 
Moneybear online- premium
enligt offert
Allt som ingår i Standardpaketet
Exempel på ad-ons:
 
Personlig träning
Naprapat
Rekreations-semesterboende på Mallorca (4pers)
Total administration av bolag inklusive postadress
Familjejurist
Bolagsstyrning-Controller
Affärsplanering
Löner Upp till 8 anställda
Styrelse- ledningsrepresentation