Standard & Small

Vi har valt att paketera våra tjänster i abonnemangsform där kostnaden är lika varje månad oavsett ”förbrukning”.

Det ligger helt i linje med vår strävan efter att erbjuda en enkel, trygg och lönsam tjänst där man vet exakt vad det kostar.

Moneybear erbjuder även tjänster som inte ryms inom abonnemangen och vi är alltid öppna för att. om möjligt,  anpassa våra abonnemang efter Era behov

Moneybear online-Standard
3 449 kr / mån
Löpande bokföring utan papperskrångel (max 40 verfikat/mån. överstigande debiteras med 100 kr/ver)
Enkel administration i världsklass !
Avstämning online veckovis
Visma E-Ekonomi ingår (kostnad 179 per månad)
Fakturering
Digital hantering av leverantörsfakturor (autoinvoice)
Koppling mot bank-betalningsflöde via fil
Mobil scanning kvitton
Visma Ekonomiöversikt för rapportering ingår (kostnad 59 kr/månad)
Bevakning av skattekonto
Arbetsgivardeklarationer
Momsdeklarationer
Löneadministration (2 lön)
Löneprogram VISMA
Deklarationsombud
Kontrolluppgifter
Deklaration för bolaget
K 10 för ägare
Årsbokslut
Årsredovisning
Myndighetskontakter
Löpande konsultation
Likviditetspognos
Projekt-/kostnadsställe redovisning
Finansiell planering - möte 2 ggr per år:
Skattekonsultation
Ägarplanering - ägarstruktur
Optimering lön kontra utdelning
Maximera utdelningsutrymme
Analys av pensioner
Åtgärdsförslag pensioner inklusive rådgivning
Direktpension/tjänstepension?
Kapitalförvaltning i bolaget – pensioner - privat inklusive rådgivning
Riskanalys kapitalförvaltning i bolaget – pensioner – privat
Investeringsförslag
Rapport - uppföljning förvaltning
Moneybear online-small
2 199 kr / mån
Löpande bokföring utan papperskrångel (max 15 verfikat/mån. överstigande debiteras med 100 kr/ver )
Enkel administration i världsklass!
Avstämning online veckovis
Visma E-Ekonomi ingår (kostnad 179 per månad)
Fakturering i Visma
Digital hantering av leverantörsfakturor (autoinvoice)
Koppling mot bank-betalningsflöde via fil
Mobil scanning kvitton
Visma Ekonomiöversikt för rapportering (kostnad 59 kr/månad)
Bevakning av skattekonto månadsvis
Arbetsgivardeklarationer
Momsdeklarationer
Löneadminstration (1 lön)
Löneprogram VISMA
Deklarationsombud
Kontrolluppgifter
Deklaration för bolaget
K 10 för ägare
Årsbokslut
Årsredovisning
Myndighetskontakter
Löpande konsultation
Likviditetspognos
Finansiell planering - möte 2 ggr per år:
Skattekonsultation
Optimering lön kontra utdelning
Pensions- och bolagssparande paket
Direktpension/tjänstepension?
Kapitalförvaltning i bolaget – pensioner - privat
Rapport - uppföljning förvaltning (ingår inte i small)
 
 
 
 
 
 
Moneybear online- premium
enligt offert
Allt som ingår i Standardpaketet
Exempel på ad-ons:
 
Personlig träning
Naprapat
Rekreations-semesterboende på Mallorca (4pers)
Total administration av bolag inklusive postadress
Familjejurist
Bolagsstyrning-Controller
Affärsplanering
Löner Upp till 8 anställda
Styrelse- ledningsrepresentation
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monebear online - light
999 kr/mån
Moneybears plattform för en administration i världsklass
 
Hjälp med uppstart
 
Supporttjänst för hantering av bokföring och administration enl ök
 
Visma E-Ekonomi ingår (kostnad 179 per månad)
 
Digital hantering av leverantörsfakturor (autoinvoice)
 
Koppling mot bank-betalningsflöde via fil
 
Mobil scanning kvitton
 
Kontrolluppgifter
 
Finansiell planering - möte 1 ggr per år
 
Deklaration för bolaget
 
K 10 för ägare
 
Årsbokslut
 
Årsredovisning